به گزارشافکارنیوز،معصومه ابتکار در واکنش به مبحثانتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از تهران اظهار داشت: موضوع انتقال فرودگاه مهرآباد از قدیم مطرح بوده است و حرکت در این مسیر نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است و البته مستلزم برنامه‌ریزی خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه سازمان محیط زیست در حال حاضر برای انتقال فرودگاه مهرآباد برنامه فوری ندارد، ‌ افزود: این امر در برنامه‌های طولانی‌مدت جای دارد.

معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان و در پاسخ به اینکه آیا تحقق این امر برای سازمان محیط زیست اهمیت دارد، یادآور شد: با توجه به اینکه موضوع انتقال فرودگاه مهرآباد از گذشته نیز مطرح بوده است، باید گفت که تحقق آن برای سازمان محیط زیست نیز اهیمت دارد.

به گفته وی، تحقق این مهم در اولویت برنامه جامع کاهش آلودگی هوا نیست.

ابتکاربا بیان اینکه پیشبرد این امر با هزینه‌های هنگفتی همراه خواهد بود، ابراز داشت: موضوع انتقال پروازهای فرودگاه مهرآباد بحثپرهزینه‌ای است و باید در تکالیف بلندمدت وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و پیش بینی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این امر در برنامه‌های عاجل سازمان محیط زیست قرار ندارد.

این در حالی است که روز گذشته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از مسئولان دولت و شورای شهر میخواهم فکری برای آلودگی هوا بکنند، اتوبوسهای دودزا را حذف کنند؛ همچنین فرودگاه مهرآباد به مکانی خارج از شهر انتقال یابد چرا که یک هواپیما به اندازه ۳ هزار اتومبیل دودزا آلودگی تولید میکند.