به گزارشافکارنیوز،بزرگمهر صادقی نیچکوهی گفت: در راستای طرح تشدید بر کنترل و عرضه کالا و خدمات با اختصاص ۱۲ اکیپ گشت سیار به همراه بازرسان اداره صنعت و تجارت طی یک هفته از ۳ هزار واحد بازدید و بازرسی صورت گرفت.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: از تعداد بازرسی های صورت گرفته ۱۱۱ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شد که بیشترین تخلفات به ترتیب در خصوص گرانفروشی و قاچاق بوده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: از تعداد ۱۱۱ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده به صورت سیار و در محل برای متخلفین جریمه ۳۲۰ میلیون ریالی صادر شد.