به گزارشافکارنیوز،احمد شجاعی با بیان این مطلب، گفت: مرگ دارای علائمی است که وقتی پزشک این علائم را مشاهده کرد، ‌ مرگ را اعلام می‌کند. سیاه شدن چهره، نداشتن نبض و … را می‌توان از نشانه‌ها مرگ عنوان کرد.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی فرد مذکور را معاینه و تمام علائم مرگ را در او مشاهده کرده و از لحاظ علمی وی را مرده اعلام کرد. در بیمارستان‌ها نیز ممکن است این اتفاق بیفتد که بیمار علائم حیاتی‌اش از بین رفته و به سردخانه منتقل می‌شود و پس از آن علائم حیات در او دیده می‌شود.

شجاعی خاطرنشان کرد: در مواقعی که ضربان قلب ضعیف باشد و با دستگاهها قابل تشخیص نباشد این امکان وجود دارد که بیمار مرده تشخیص داده شود. قصوری از سوی پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فرد پس از اعدام زنده شده، وجود ندارد؛ چرا که وی علائم حیات را نداشته و احتمالا ضربان قلبش ضعیف بوده است.