به گزارشافکارنیوز،در این بررسی آشکار شد که بی‌تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی خود فاکتور خطرزایی برای ابتلا به پولیپ روده غیرسرطانی است که البته می‌تواند به سرطان روده منجر شود.

این پولیپ‌ها که با نام «آدنوم کولورکتال»(تومورهای غیرسرطانی) شناخته می‌شود در معاینات مربوط به سرطان کولورکتال(روده - راست‌روده) قابل تشخیص و خارج کردن هستند.

هرچند بروز این پولیپ‌های روده‌ای در مقایسه با زنان و مردان بیشتر در مردانی که فعالیت کمتری دارند، دیده می‌شود. محققان با بررسی میزان فعالیت در میان بیش از ۱۷۰۰ زن و مرد دریافتند پولیپ‌های مستعد سرطانی شدن در مردانی که الگوی زندگی کم‌تحرک دارند، بیشتر است.

«کریستین ساردو مولمنتی» یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه کلمبیا گفت: الگوی زندگی کم‌تحرک یکی از فاکتورهای خطرزا در سلامت افراد است. علاوه بر این حتی در افرادی هم که روزانه فعالیت بدنی کافی دارند، نشستن طولانی‌مدت با مرگ زودهنگام مرتبط است.

هرچند در این مطالعه رابطه بین الگوی زندگی کمتحرک و افزایش ابتلا به پولیپ روده در مردان کشف شده اما نشاندهنده رابطه علت و معلولی آن نبوده و در نتیجه نیازمند بررسیهای بیشتر است.