به گزارشافکارنیوز،عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان خانه ملت گفت: در این جلسه در مورد توزیع ماده مخدر «شیشه» در آرایشگاه زنانه بحثو بررسی‌های جدی صورت گرفت.

وی با اشاره به حضور یکی از معاونین وزیر بهداشت در جلسه امروز این کمیسیون گفت: به گفته مقامات وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۱۸ هزار آرایشگاه زنانه غیرمجاز فقط در شهر تهران فعالیت می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دلیل غیرمجاز بودن این آرایشگاه امکان توزیع انواع مواد مخدر در این آرایشگاه‌ها وجود دارد.

فتاحی با تاکید بر اینکه نمایندگانی از سازمان میراثفرهنگی و نیروی انتظامی در جلسه امروز کمیسیون حضور داشتند، تصریح کرد: بحث‌های جدی در این باره صورت گرفت و بر این نکته تاکید شد که نظارت‌های جدی‌تری در آرایشگاه‌ها انجام شود تا شاهد توزیع مواد مخدر در آنها نباشیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بحثپیرامون مصرف سیگار، قلیان و همچنین مواد مخدر را از جمله دستور کارهای جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد و ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر، تصریح کرد: باید به صورت جدی برنامه‌هایی برای کنترل مصرف دخانیات و مواد مخدر تهیه و تنظیم شود.

وی در همین زمینه ضمن تاکید لزوم نظارت بیشتر بر آرایشگاههای زنانه تاکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.