به گزارشافکارنیوز،از سوی سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده آموزش و پرورش، روز شمار هفته خانواده اعلام شد.

بر اساس این روزشمار، نخستین روز این هفته پنج‌شنبه ۹ آبان ماه مطابق با ۲۵ ذی الحجه با عنوان روز «خانواده، تربیت و تحکیم بنیان خانواده، تکریم بازنشستگان فرهنگی»، جمعه ۱۰ آبان ماه(۲۶ ذی الحجه) به عنوان روز «خانواده، تجدید میثاق با ولایت و ارزش‌های دینی و اسلامی» و سومین روز این هفته شنبه ۱۱ آبان ماه برابر با ۲۷ ذی الحجه با عنوان روز «خانواده و نقش اثربخش آن در حماسه اقتصادی» نامگذاری شده است.

روز یکشنبه ۱۲ آبان مطابق با ۲۸ ذی الحجه با عنوان روز خانواده، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، روز دوشنبه ۱۳ آبان با عنوان روز خانواده، مبارزه با استکبار جهانی و تربیت حماسی دانشآموزان، روز سه شنبه ۱۴ آبان با عنوان روز خانواده و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و روز چهارشنبه ۱۵ آبان با عنوان روز خانواده، فرهنگ عاشورایی حسینی و امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده است.