به گزارشافکارنیوز،فانی در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: چهار اولویت جدی را در وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم که اولین آنها ساماندهی و تناسب نیروی انسانی خواهد بود.

وی افزود: همچنین توسعه مشارکت در تمامی جنبه‌ها در آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش و در ادامه توسعه کیفیت مدیریت آموزشگاه‌ها و ارتقای مدیریت آموزشگاهی، افزایش اختیارات مدیران مدارس و آموزش مدیران و ایجاد دفتر بهبود مدیریت از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های ما خواهد بود.

در ادامه از فانی پرسیده شد شما طرح محرم‌سازی مدارس را مطرح کرده‌اید که این طرح هزینه بسیار بالایی دربردارد در حالی که ما هنوز در روستاهای دورافتاده‌مان مدرسه نداریم که وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: وقتی سیاستی را اعلام می‌کنیم لزوما همه‌اش نباید امسال انجام شود. باید به این سمت حرکت شود ولو اینکه در درصد کمی از مدارس چنین طرحی مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره برنامههای وزارت آموزش و پرورش درخصوص احداث مدارس و امکانات آموزشی در روستاهای دور افتاده نیز، گفت: در بودجه عمرانی سال ۹۳ ما این موضوع را پیشبینی کردهایم، حالا باید ببینیم چه بخشی از آن به تصویب میرسد.