به گزارشافکارنیوز،کریم اکبری امروز با اشاره به ترانزیت مواد مخدر از ایران، اظهار داشت: ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی خاص از قدیم بهترین و آسان‌ترین راه برای ترانزیت مواد مخدر به شمار می‌رود.

وی به هجمه دشمن اشاره کرد و گفت: رواج اعتیاد به مواد مخدر در جامعه یکی از برنامه‌های سازماندهی شده از سوی دشمنان برای کشور اسلامی ایران است.

اکبری فرآیند ترک مواد مخدر را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: همه افراد جامعه موظفند با شناخت از جامعه و با همکاری و همیاری یکدیگر در پذیرش افرادی که مبادرت به ترک مواد مخدر کرده‌اند، سهیم باشند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با اشاره به انواع روش‌های ترک اعتیاد، افزود: ترک با دارو و پرهیز مداری دو نوع از روش‌های ترک اعتیاد هستند.

وی ادامه داد: بهترین درمان و ترک اعتیاد پرهیز مداری است.

اکبری به کاهش سن اعتیاد در جامعه اشاره کرد و گفت: ۳۸ درصد از معتادان در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند.

وی از توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر در آذربایجان غربی خبر داد و ابراز داشت: بیش از هفت میلیارد تومان از محل فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر در چهار ماه نخست سال جاری وصول شده است.

اکبری ادامه داد: این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته بیش از ۳ میلیارد تومان گزارش شده است.