به گزارشافکارنیوز،روزنامه وطن امروز از شنبه پیش ‌رو(۱۱ آبان) به دکه‌های مطبوعاتی بازمی‌گردد.

انتشار این روزنامه پس از ۵ سال فعالیت مستمر در مردادماه امسال متوقف شده بود و اینک پس از ۳ ماه وقفه، ‌مجدداً انتشار خود را از سر می‌گیرد.

روز گذشته خبری مبنی بر شکایت محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق از این روزنامه منتشر شد.