به گزارش افکارنیوز، گروه پژوهشی فناوری اطلاعات جهاد‌ د‌انشگاهی صنعتی شریف برای تکمیل کادر فنی برخی از پروژه های خود اقدام به جذب نیرو می نماید.

تحلیلگر و برنامه نویس وب

شرایط:

مسلط به مهارت های متدولوژی های طراحی و پیاده سازی نرم افزار، برنامه نویسی C#. Net، استفاده از ابزارها و کنترل های توسعه نرم افزارهای تحت وب، استفاده از Design Patternها در توسعه نرم افزارهای تحت وب و …

ارسال رزومه به: eisms @ jdsharif. ac. ir

وبسایت:jdsharif. ac. ir