به گزارشافکارنیوز، از این ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تولد، ۲ میلیون از آنان دختران ۱۴ ساله یا جوانتر هستند که از تبعات اساسی و درازمدت سلامتی و اجتماعی بارداری رنج می برند، که شامل آمار بالای مرگ و میر مادران و فیستول زایمان است.

این گزارش تاکید ویژه ای بر دخترانی دارد که در سن ۱۴ سال یا جوانتر هستند و دو برابر دیگران با خطرمرگ در هنگام زایمان و فیستول زایمان روبرو می شوند.

گزارش " مادر شدن در کودکی "، چشم انداز جدیدی در باره مادر شدن در سنین نوجوانی ارایه می کند که علاوه بر توجه به رفتار دختران به عنوان دلیلی برای حاملگی پیش از موعد به اعمال خانواده ها، جوامع و دولت ها نیز توجه دارد.

دکتر باباتونده اسوتیمهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد می گوید: " در بسیاری از موارد، جامعه، دختری را که باردار می شود سرزنش می کند. واقعیت این است که بارداری در سن نوجوانی در اکثر اوقات نتیجه یک انتخاب و اختیاری نیست، بلکه عمدتا عدم وجود انتخاب ها و موقعیت هائی است که از دست دختران خارج است و نتیجه کمبود یا نبود دسترسی به مدرسه، اشتغال، اطلاعات کافی و مراقبت های بهداشتی است. "

طبق این گزارش، زایمان زودرس اثرات بسیاری بر سلامت، تحصیلات و حقوق دختران داشته و آنان را از شناسائی توانایی های بالقوه و ظرفیت های خود بازداشته و بدنبال آن کودک را نیز تحت تاثیر قرارمی دهد.

این فقط مادران و کودکان نیستند که از عواقب آن رنج می برند. کودکانی که صاحب فرزند می شوند به شدت جامعه و اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. برای مثال، اگر بیش از ۲۰۰ هزار مادر نوجوان در کنیا به جای بارداری مشغول به کار می شدند، ۳ میلیارد و ۴۰۰ صد میلیون دلار، معادل ارزش کل بخش ساخت و ساز کنیا، به اقتصاد کشورافزوده می شد. اگر دختران نوجوان در برزیل و هند قادر بودند که تا سن ۲۰ سالگی خود صبر کنند، این کشورها می توانستند، به ترتیب، بهره وری اقتصادی برابر با بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار داشته باشند.

در حالی که این گزارش نتیجه گیری می کند که بارداری در نوجوانی چالش بزرگتری در دنیای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته است، هنوز موضوع قابل توجهی در کشورهای توسعه یافته نیز هست. برای مثال، در آمریکا، فقط نیمی از دخترانی که در نوجوانی باردار می شوند قادرند دوره دبیرستان تا سن ۲۲ سالگی تکمیل نمایند در مقایسه با ۹ نفر از ۱۰ دخترانی که باردار نشده اند. به طور کلی این مطلب به اقتصاد زیان رسانده و به تنهایی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در سال به مالیات دهندگان در آمریکا هزینه می شود.

با وجود نیاز مبرم برای جلوگیری از بارداری در نوجوانی، گزارش " مادر شدن در کودکی " این مطلب را مطرح می کند که جامعه جهانی کمتر از ۲ سنت در هر دلار هزینه توسعه بین المللی را برای دختران نوجوان اختصاص می دهد. با در نظر گرفتن این که ما بزرگترین جمعیت نوجوان را در تاریخ بشر دارا هستیم این امر به ویژه نگران کننده است.

اما، پول فقط یک بخش از راه حل است. صندوق جمعیت ملل متحد بر رویکرد ی جامع تاکید می کند که تنها مبتنی برتغییر رفتار دختران نبوده بلکه متکی برتغییر نگرش و اقدامات جامعه ای که دختر در آن زندگی می کند نیز هست. این رویکرد شامل:

· حفظ دختران در مدرسه

· توقف ازدواج کودکان

· تغییر نگرش در مورد نقش های جنسیتی و برابری جنسیتی

· افزایش دسترسی نوجوانان به بهداشت باروری و جنسی از جمله لوازم پیشگیری از بارداری

· ایجاد حمایت بهتر از مادران نوجوان

دکتر اسوتیمهین گفت: " ما باید منعکس کننده و خواستار تغییر سیاست ها وهنجارهای خانواده ها، جوامع و دولت هایی باشیم که گاهی انتخاب دیگری برای دختران باقی نمی گذارند جز راه بارداری زودرس. " این چیزی است که ما در صندوق جمعیت ملل متحد عمل می کنیم و تا زمانی که دختران قادر به انتخاب مسیر زندگی، آینده و رسیدن به نهایت توانائی های خود باشند به انجام و پیشنهاد آن ادامه می دهیم.

صندوق جمعیت ملل متحد تلاش می کندتا دنیایی بسازد که همه بارداری ها از روی اختیار، هر زایمانی ایمن و استعداد هر جوانی شکوفا شود.