به گزارش افکارنیوز، چندی قبل ماموران کلانتری ۱۶۰ خزانه در جریان شرارت های چند پسر شرور در حوزه این کلانتری قرار گرفتند. بررسی های ماموران نشان داد، اشرار به سرکردگی علیرضا معروف به علی ترکهبا اقدامات مجرمانه خود باعثسلب آسایش ازاهالی شده اند.

متهمان ۱۳ شهریور با شرب خمر اقدام به ضرب و جرح عمدی با قمه و تخریب شرارت کرده بودند. آنها ۱۷ مهر نیزدست به شرارت، درگیری نابینا کردن دو تن و نزاع دسته جمعی کردند. شرب خمر، ضرب و جرح عمدی باقمه، تخریب، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و سرقت موتورسیکلت از جمله جرایم تبهکاران در ۲۶ مهر ماه است.

ماموران کلانتری سرانجام سوم آبان امسال موفق به دستگیری علی در جریان نزاع اشرار شدند. در ادامه دستگیری همدستان مرد شرور در دستور کار ماموران قرار گرفت. علی معروف به علی ساندویچی، وحید معروف به وحید دالتون و علی معروف به علی غول از جمله همدستان متهم بودند که تحت تعقیب پلیس قرار داشتند.

با توجه به حساسیت موضوع و اقدامات صورت گرفته از سوی متهمان سرانجام ماموران کلانترعصر روز هشتم آبان در عملیاتی پیچیده علی ساندویچی و علی غول را دستگیر کردند.

سرهنگ احمد صالحی ، رئیس کلانتری در این باره گفت: در حال حاضر متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس امنیت قرار گرفته اند.