به گزارش افکارنیوز، دکتر سید حسن هاشمی گفت: ایجاد همدلی و هماهنگی بین بخش های مختلف نظام سلامت یکی از اهداف وزارت بهداشت در دوره جدید مدیریت قرار گرفته است زیرا معتقدیم تحقق اهداف عالیه سلامت مردم بدون هماهنگی تمام بخشهای ذینفع میسر نمی شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و بخشی از دولت که مرتبط با نظام سلامت است در جریان مشکلات موجود این بخش هستند و امیدواریم با اتخاذ تصمیم های درست بتوانیم مشکلات بهداشتی، درمانی مردم را کاهش دهیم.

هاشمی با برشمردن مشکلات کمبود منابع، بیان داشت: اگر بتوانیم یارانه دهک های برخوردار در کشور را در اختیار بیمه ها قرار دهیم می توان امیدوار بود که مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان مرتفع شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: واقعی شدن تعرفه های پزشکی و تقویت و سر و سامان یافتن بیمه ها ضروری است، زیرا اگر نتوانیم خدمات را به قیمت واقعی عرضه کنیم و بیمه ها نیز منابع تأمین آن را نداشته باشند همه بیمارستانهای کشور کاملا ورشکسته می شوند، هرچند در حال حاضر نیز با این شرایط فاصله چندانی ندارند.

وی با اشاره به کسر بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سالجاری، توضیح داد: ما به ازای هر شبانه روز هزینه ۲۸۵ هزار تومانی تختهای بیمارستانی، ۲۴۰ هزار تومان از بیمه ها دریافت می کنیم، سالانه هم ۲۳ میلیون تخت روز بستری در کشور داریم، بنابراین باید با واقعی شدن تعرفه خدمات پزشکی و گسیل داشتن منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به بیمه ها بتوانیم این وضعیت را مهار کنیم.