به گزارشافکارنیوز،مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طی بازرسی از یک واحد صنفی در شهر مشهد که اقدام به عرضه و فروش زعفران به نام زعفران قائنات کرده بود بازدید و طی این بازرسی مشخص شد که در ۴ هزار و ۱۴۰ گرم زعفران مقادیر قابل توجهی رنگ افزودنی ترکیب شده است که این رنگ افزودنی برای سلامت مصرف کننده خطرناک است.

این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: با توجه به تقلب در تولید و عرضه زعفران ها پرونده ای دراین خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هشتم بدوی تعزیرات ارجاع شد.

وی خاطر نشان کرد: شعبه ۸ بدوی با توجه به مستندات موجود در پرونده این واحد را به پرداخت بالغ بر ۷۰ میلیون ریال و معدوم نمودن کالای ضبط شده محکوم کرد.