به گزارش افکارنیوز، دو لاک پشت غول پیکر باغ وحش آرتیس شهر آمستردام هلند در برابر دیدگان حیرت زده بازدید کنندگان باغ وحش با یکدیگر پیکار می کنند.

در دنیای لاک پشت ها برای پیروزی در نبرد باید حریف روی پشت برگرداند. این هدفی است که هر دو مبارز در پی آن هستند.

یکی از لاک پشت ها دیگری را به پشت برمی گرداند. بازنده چاره ای ندارد که در همان وضع باقی بماند تا کارکنان باغ وحش به کمکش شتافته و دو باره خزنده سنگین وزن را در وضعیت عادی اش قرار دهند.

در هر حال، بدون یک کمک خارجی بازنده قادر نیست که روی پاهایش برگردد و باید در همان حال دست بسته در اختیار حریف باشد.

لینک فیلم