به گزارشافکارنیوز،محمدهادی حیدرزاده اظهار داشت: با توجه به بارش رحمت الهی و پائین آمدن شاخص آلودگی هوا طرح تردد زوج و فرد خودروها از درب منازل متوقف و به حالت محدوده قبلی برمی‌گردد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل در ۴ ماهه پایانی سال که بنا به پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان تهران بوده است، روز چهارشنبه در شورای عالی ترافیک مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

وی متذکر شد: ‌در صورتی که شرایط وضعیت آلودگی هوا در حالت هشدار و یا اضطرار قرار گیرد، ‌مجددا کمیته هماهنگی مواقع اضطرار اجرای مجدد طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی در پایان از همکاری مردم و پلیس طی روزهای گذشته تشکر کرد.