به گزارشافکارنیوز،در حالی روز گذشته بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور ۳۰ عضو شورا برگزار شد که پس از پایان جلسه هیچ خبری بر خروجی سایت شورای شهر قرار نگرفت.

این در حالی است که پس از پیگیریهای خبرنگار فارس مشخص شد که جلسه اشاره شده با حضور قالیباف بوده و به صورت محرمانه برگزار شده است.