به گزارشافکارنیوز،برخلاف توصیه دندانپزشکان مبنی بر ضرورت مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی، سازمان بهداشت دهان و دندان در فرانسه(UFSBD) اعلام کرد: دو نوبت مسواک زدن در شبانه روز کافی است.

به گفته متخصصان، زندگی مدرن امروزی فرصتی برای مسواک زدن پس از وعده نهار باقی نمی‌گذارد و از هر چهار فرانسوی تنها یک نفر سه بار در روز مسواک می زند.

مسواک زدن کامل دندانها در نوبت شب و صبح برای حفظ سلامت دهان و دندان کافی است، چرا که پلاکهای دندانی هر ۱۲ ساعت یک بار تشکیل میشوند.