به گزارشافکارنیوز،براساس اعلام سازمان ثبت احوال استان تهران؛ نامهای امیرعلی با ۳ هزار و ۷۳ فراوانی، محمد طاها با یک هزار و ۶۲۸ فراوانی، امیرحسین با یک هزار و ۵۹۴ فراوانی، علی با یک هزار و ۱۸۳ فراوانی، ابوافضل با یک هزارو ۷۹ فراوانی، امیر عباس با ۹۵۷ فراوانی، امیر محمد با ۹۳۴ فراوانی، محمد مهدی با ۸۸۴ فراوانی، محمد حسین با ۸۵۳ فراوانی و پارسا با ۷۹۵ فراوانی بیشترین اسامی پسران در این مدت بوده است.

همچنین ایلیا، محمد رضا، امیر مهدی، حسین و ماهان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

آمارهای ثبت احوال نشان می دهد ۱۰ نام پرطرفدار دختران فاطمه با ۲هزار و ۲۲۸ فراوانی، زهرا با یک هزار و ۴۰۳ فراوانی، نازنین زهرا با یک هزار و ۱۶۲ فراوانی، ریحانه با ۸۷۰ فراوانی، النا با ۷۹۵ فراوانی، رها با ۷۶۶ فراوانی، هستی با ۷۵۳ فراوانی، سارینا با ۷۲۶ فراوانی، باران با ۶۸۶ فراوانی و ستایش با ۶۸۲ فراوانی بیشترین اسامی دختران در استان تهران بوده است.

یسنا ، بهار ، ثنا، آوا و زینب نیز در رده ۱۰ تا ۱۵ اسم پر طرفدار دختران بوده است.