به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي،محمدرضا فرزين افزود :
موضوع اجرایی کردن آئین نامه ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها درزمینه نحوه بازتوزیع منابع به خانوارهای هدف، دیگر موضوعی بود که در این جلسه مطرح شد؛ آیین نامه ای که بر اساس آن دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه یکسان بین تمام متقاضیان یارانه نقدی، درصد بیشتری به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکن در مناطق محروم پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در این زمینه، اقدامات و مطالعات انجام شده درکارگروه تخصصی شامل بررسی راهکارهای مختلف نحوه شناسایی مناطق محروم در سناریوهای مختلف توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارائه شد که در آن، ضمن تعیین میزان جمعیت و نحوه شناسایی، نقاط قوت و ضعف هر یک از سناریوها نیز تشریح شد. بر این اساس، مقررشد مطالعات عمیق تری در این زمینه(حتی در صورت لزوم به صورت میدانی) صورت گیرد تا طبقه بندی های نهایی به نحوی باشد که هر دو هدف توزیع عادلانه یارانه ها و تشویق به مهاجرت معکوس را تامین کند. مرکز آمار ایران نیز مکلف شد به منظور جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست، نسبت به انجام عملیات راستی آزمایی در این باره اقدام کند.
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی درباره جلسه هفتگی کارگروه طرح تحول اقتصادی که با حضور همه اعضای کارگروه در دفتر ریاست جمهوری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده در سه حوزه اقدامات قانونی، بسته های حمایتی و سایر موارد توسط سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی ارائه شد افزود:
با توجه به اینکه در آئین نامه اجرایی ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه ها که در هفته اخیر توسط دولت ابلاغ شد، ۹ بسته حمایتی به ۱۰ بسته تغییر یافت، لذا مقرر شد بسته های تهیه شده در چارچوب تعریف این آئین نامه اجرایی، مجددا تدوین و نهایی شوند.
وی تصریح کرد: طبق بند " خ " ماده(۱) آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه ها، منظور از بسته حمایتی؛ مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها، روشهای حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده و بهینه سازی مصرف انرژی است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ادامه داد: این بسته های حمایتی شامل بسته های صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، واحدهای صنفی و کارگروه های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون، شهرداری ها و دهیاری ها، تولید نان صنعتی(تولید نان سنتی به روش صنعتی)، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب و در نهایت بسته بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها هستند.
فرزین تصریح کرد: در ادامه این جلسه، گزارش پیشرفت کار کمیته اطلاع رسانی، افتتاح حسابهای بانکی در ۶ استان منتخب در مرحله اول، گزارش نهایی طرح تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها و همچنین گزارش پیشرفت کار ذخیره سازی ۱۳ قلم کالای اساسی توسط دستگاههای مسئول ارائه شد.
وی گفت: همچنین در این جلسه مرکز آمار ایران موظف شد به منظور جلوگیری ازارائه اطلاعات نادرست، نسبت به انجام عملیات راستی آزمایی درزمینه اطلاعات جمع آوری شده در مرحله دوم خصوصا از بعد خانوار اقدام کند. همچنین در خصوص ذخیره سازی تاکید شد که علاوه بر آن از ذخیره سازی موثر با اولویت تامین از بازار داخلی اطمینان حاصل شود، برنامه ریزی ها به نحوی صورت گیرد که هزینه های نگهداری و انبارداری را به حداقل برساند و بانک ا نیز در این خصوص همکاری های لازم را به عمل آورند.
فرزین خاطر نشان کرد: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری در این جلسه بر ارائه گزارش پیشرفت کار و اقدامات انجام شده در سایر محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی به ویژه در حوزه های بانک، مالیات و پول و ارائه آن در جلسات آینده تاکید کرد و گفت: باید تمامی این محورها در چارچوب زمانبندی پیش بینی شده حرکت کنند.