به گزارش افکار به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، به منظور تحقق اهداف سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، شركتهاي متعلق به گروه تامين اجتماعي نسبت به خريد سهام شركتهاي فولادمباركه، صنايع ملي مس و پالايشگاه اصفهان و بانك تجارت، عرضه شده توسط سازمان خصوصيسازي اقدام نموده و ضمن پرداخت بخش نقدي مزايده، تعدادي از اقساط معاملات در زمانهاي مقرر پرداخت شده است.
در همین راستا به منظور پرداخت بخشی از اقساط معاملات فوق، دولت به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از سهام شرکت‌های واگذار شده را بابت اقساط معاملات یادشده از جانب صندوق تامین اجتماعی، تهاتر کند.
بدین ترتیب، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوص سازی را موظف کرد مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری صبا تامین و سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین که صد در صد سهام آنها به صندوق تامین اجتماعی تعلق دارد را بابت اقساط و سود معوقه خرید سهام در بورس و مزایده ها به عنوان رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی تهاتر نماید.
همچنین خزانه‌داری کل کشور موظف است تا همین میزان در قبال واگذاری تملک دارایی های مالی در چارچوب بودجه سال ۱۳۸۹ اعمال حساب کند.