این روزها به دنبال تعطیلی مکرر مهدهای کودک و مدارس ابتدایی در زمان بحران آلودگی هوای تهران، پیامکی بین مردم ردّ و بدل شده می شود که: ...

اول:

در تاریخ آورده اند: خانی ایرانی که مردی تنومند و قوی هیکل بود «شبها مجلس عیش می آراست و شراب می خورد و اندک می خوابید» همین افراط در شرابخواری و شب بیداریها موجب می شد ضعف و بیماری بر او مستولی شود.

از قضا روزی بیمار شد و پزشک مخصوص را که لقب " حکیم باشی " داشت بر بالینش حاضر کردند. حکیم باشی پس از معاینه و تشخیص درد ناشی از پربودن معده، برای مریض یعنی خان، اماله تجویز کرد.

خان که به تعصب و غیرت شهره بود و اماله و شیاف و این گونه معالجات را به زعم خویش در شأن مردان سپاهی به ویژه سلاطین و سرداران نمی دانست بشدت برآشفت و با خشونت فریاد زد: «چه کسی اماله شود؟»

حکیم باشی که از قهر خان ترسیده بود با زبانی به لکنت افتاده گفت:: «قربان! باید مرا اماله کنند تا شما خوب شوید!»

خان هم بدون بررسی و مطالعه دستور داد «حکیم باشی را دراز و اماله کردند!»

از قضای روزگار خان بسرعت بهبود یافت و احتیاج به تنقیه و اماله پیدا نکرد زیرا مرض چندان حاد و دشوار نبود و شاید هم جوش و خروش و حرارت و گرمی ناشی از ناراحتی و خشم موجب دفع مرض و بیماری شده بود.

اما این اقدام و تدبیر خان و بهبودی اش را به فال نیک! گرفتند و از آن به بعد «هروقت خان بیمار می شد حکیم باشی را احضار و دراز می کردند!

دوم:

در تقویم ایرانی روزی داریم به نام روز هوای پاک با برنامه هایی نمادین و البته بی تأثیر. یکی از این برنامه ها به صف کردن کودکان و دانش آموزان دبستانی است و رژه بردن ایشان با پلاکاردهایی حاوی شعارهای اعتراضی که هوای پاک را حق کودکان می داند و مسئولین را مسئول رفع این آلودگی.

سوم:

این روزها به دنبال تعطیلی مکرر مهدهای کودک و مدارس ابتدایی در زمان بحران آلودگی هوای تهران، پیامکی بین مردم ردّ و بدل شده می شود که:

«تازه متوجه شدم عامل اصلی آلودگی هوا، دانش آموزان دبستانی اند. چون تا هوا آلوده می شه دبستانها رو تعطیل می کنند و هوا پاک میشه!

پس یه فکری برای دبستانی ها بکنید تا هوایی پاک داشته باشیم!»

و آخر:

به نظر می رسد اعتراض نمادین کودکان دبستانی به مذاق دولتمردان پیشین و حتی امروز چندان خوش نیامده است و به غیرتشان برخورده است!

کودکان ما در این تاریکی بیرحم آلودگی شده اند حکیم باشی. حکیم باشی معترض و دانایی که از سر آگاهی و اعتراض به خانهای بر سرِ تختِ قدرت نشسته، اماله به خود را تجویز می کند اما آن خان متعصب و غیرتی، برای بهبود اوضاع، حکیم باشی را دراز می کند.

و بدین ترتیب، این عدم تدبیر اساسی برای رفع آلودگی، عدم توجه به سلامت مردم، و این سنّت دراز کردن حکیم باشی که از دولت نهم و دهم به ارثمانده، گویا سلسله وار، دولتمردان جدید را هم مبتلا کرده و شوخی شوخی به درمانی اساسی برای مدیریت و رفع آلودگی هوای تهران تبدیل شده است!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* اماله دستگاهای پزشکی بود که در قدیم کاربردی شبیه شیاف در روزگاران امروز داشت؛ آلتی به شکل قیف و دنباله آن دراز و نوکش کج که به وسیله آن مایعات و داروهای آبکی را از مقعد، داخل امعاء و احشاء می کردند تا روده ها پاک شود و یبوست مزاج و هرگونه امتلا و باد معده را مرتفع گرداند