به گزارشافکارنیوز،اسامی افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند به این شرح است:

۱. آیت اله برزف، ۱۳ ساله فرزند نعمت اله

۲. جواد همعنان ۹ ساله فرزند قاسم

۳. آیدین اعلایی ۴ ساله فرزند هادی

۴. پروین جوکارف ۲ ساله فرزند کورش

۵. صدیقه هاشمی ۶۰ ساله فرزند سید حسن

۶. اکرم حسینی ازندریانی ۳۳ ساله فرزند سید محمد

۷. عفت حسینی ازندریانی ۴۵ ساله فرزند محمد

ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه غروب دیروز (پنجشنبه ۷ آذرماه) زلزلهای به بزرگی ۵.۷ در مقیاس ریشتر، برازجان در استان بوشهر را لرزاند؛ شدت این زمین لرزه به اندازهای بود که تقریبا در تمام مناطق استان بوشهر احساس شد.