به گزارشافکارنیوز،سید جعفر تشکری هاشمی گفت: برای ترخیص قطعات باقیمانده از خط ۳ با ریاست بانک مرکزی دیداری داشتیم که قول مساعد برای همکاری داده شده تا هرچه زودتر قطعات ترخیص و نصب شود.

وی ادامه داد: خط ۳ آماده بهره برداری است و پس از این تشریفات بانکی و نصب قطعات، خط به بهره برداری می رسد.

صدر BRT دارد

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در واکنش به به برخی از اخبار در خصوص اینکه اتوبان صدر BRT ندارد، گفت: طبقه بالای صدر BRT ندارد و مطالعات ترافیکی برای ایجاد خط BRT در طبقه پایین صدر در دستور کار است و در سال ۹۳ اجرایی خواهد شد.

تیانا خودروی مناسب تاکسی

تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که از سوی ستاد سوخت اعلام شده شهرداری در صورت مخالفت با خودروی تیبا برای تاکسی جایگزینی معرفی کند، گفت: خودروی پیشنهادی ما تیانا است زیرا خودرویی در شان شهروندان و از میان خودروهای داخلی مناسب تاکسی است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ابراز تمایل خودروسازان چینی برای ساخت تاکسی در ایران، گفت: اطلاعی از این رایزنی ها ندارم.