به گزارشافکارنیوز،محمدمهدی تندگویان درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ و اعمال تغییرات کاربری در برخی از پهنه‌ها، اظهار داشت: درباره عملکرد این کمیسیون یک اعتراض کلی وجود دارد و آن اعتراض به حذف نماینده شورای شهر در این کمیسیون است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اصلی این است که نماینده شورای شهر بدون حق رای در این کمیسیون حضور می‌یابد و اگر مخالفتی با تصمیمات اعضای کمیسیون داشته باشد جایگاهی برای رای آن وجود ندارد.

تندگویان با طرح این پرسش که چرا مجلس حق رای نماینده شورای شهر را از این کمیسیون حذف کرده است، اظهار داشت: اگر نماینده شورا امکان رای داشته باشد حداقل می‌تواند اعمال نفوذ کند یا اگر هم خلاف آن صورت گیرد به عنوان نماینده مردم مخالفتش را اعلام کرده است و مسئولیت عواقب تصمیمات اشتباه را باید سازمان‌های دیگر عضو این کمیسیون به عهده بگیرند.

وی افزود: کمیسیون ماده ۵ باید نسبت به اقدامات اخیر خود مبنی بر اعمال تغییر در کاربری برخی پهنه‌های طرح تفصیلی پاسخگو باشد، ضمن اینکه شورای شهر هم به راحتی از کنار تذکراتی که در این خصوص داده است، نمی‌گذرد. درباره پروژه ایران‌زمین نیز تذکراتی کتبی داده‌ایم که قطعا آنها را پیگیری خواهیم کرد.

تندگویان خاطرنشان کرد: طبق روال قانونی تعیین شده حدوداً یک ماه برای پاسخگویی نسبت به این تذکرات فرصت وجود دارد که در مرحله بعد موضوع را به صورت سوال مطرح خواهیم کرد. به هر ترتیب این موضوعات توسط شورای شهر تهران پیگیری خواهد شد تا حق مردم پایمال نشود.