به گزارشافکارنیوز،اوحدی در خصوص دریافت عوارض ۲۰ تا ۳۰ دلاری از زائران ایرانی در نجف اظهار داشت؛ طی جلسه‌ای که در هفته گذشته در نجف و با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان حج و زیارت ایران در عراق و کارشناسان ذیربط با طرف‌های مقابل عراقی تشکیل شد، طی صورت جلسه‌ای مقرر شد که در هر دو کشور با زائران رفتاری متقابل انجام شود.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: همچنین بر اساس این صورت جلسه مقرر شد نوع رفتاری که در مبادی ورودی ایران با زائران عراقی انجام می‌شود بصورت متقابل در مبادی ورودی و خروجی عراق نیز اعمال شود و این به آن معنا نیست که این مبلغ در ایران نیز دریافت شود بلکه سعی در حذف دریافت این مبلغ از سوی کشور عراق است.

اوحدي خاطرنشان كرد: بر همين اساس در صورت مشخص شدن غير قانوني بودن دريافت عوارض ۲۰ تا ۳۰ دلاري در نجف از زائران ايراني قطعا با توافق همتايان عراقي طي صورت جلسهاي حذف خواهد شد.