به گزارش افکارنیوز، زن چینی پس از برخورد شدید با خودرو، زنده ماند.

لینک فیلم