به گزارش افکارنیوز، " هپاتیت "، " کزاز "، " تالاسمی "، رفتار های شخصیتی و عوارض " اعتیاد " از اصلی ترین بیماری هایی هستند که در ۱۰۰ در صد موارد به طور مستقیم به طرف مقابلتان سرایت می کند.

بررسی ها نشان می دهند، آموزش و " مشاوره قبل از ازدواج " امر بسیار مهمی است تا جایی که نه تنها برای زن و شوهر بلکه برای نسل های بعد هم سرنوشت ساز است و افزایش آگاهی در این زمینه می تواند به سلامت کلی خانواده ای که قرار است تشکیل شود کمک کند.

گفتنی است در بدن هر شخصی صد ها نوع " باکتری " وجود دارد که این باکتری ها با عوامل مختلفی از بین می روند و دوباره تجدید می شوند اما در این میان بعضی از باکتری ها باعثبه وجود آمدن بیماری هایی می شوند که با آزمایش قابل شناسایی هستند.

گفتنی است، دختران و پسران قبل از ازدواج حتما باید از بیماری های یکدیگر اطلاع پیدا کنند و مخفی کردن هر یک از بیماری ها باعثبه وجود آمدن مشکلات زیادی می شود این در حالی است که حتی پزشکان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند که منشا بسیاری از بیماری های روحی، " عصبی " و " تنش های رفتاری " مربوط به وجود علتی مشخص در بدن است.

پزشکان همواره توصیه می کنند که دو نفر قبل از ازدواج حتما باید از صحت سلامتی یکدیگر اطلاع یابند در غیر این صورت بیماری خاموش هر یک از دو طرفین به دیگری نیزسرایت می کند.