به گزارش افکارنیوز، در فیلم پیش رو شاهد سرقت از خودرو در ۲۰ ثانیه خواهید بود.

لینک فیلم