به گزارش افکارنیوز، «پاپیر ماچه» یا «کاغذ مچاله» یکی از صنایع دستی جالب توجه منطقه کشمیر است.

این هنر که قدمتی چند صد ساله دارد، در قرن ۱۵ توسط یک شاهزاده کشمیری از سمرقند(آسیای مرکزی) به این منطقه آورده شد. وی که مدتی در سمرقند زندانی بود، پس از بازگشت به کشمیر، شمار زیادی از افراد آشنا به این هنر را نیز به این منطقه آورد.

خاستگاه این هنر در اصل سرزمین ایران است که پس از ورود به کشمیر، به‌ خصوص در دوران حکومت مغول در قرن ۱۵ و ۱۶، پیشرفت زیادی پیدا کرد.

از پاپیر ماچه در ابتدا تنها برای ساخت قلمدان استفاده می‌شد اما این هنر به مروز گسترش پیدا کرد به‌ طوری که امروز آثار مختلف و متنوعی با استفاده از آن تولید می‌شود.

ساخت اشیاء مختلف با استفاده از این هنر روندی بسیار سخت و طولانی دارد.

در ابتدا کاغذها در آب خیسانده می‌شوند تا به شکل خمیر در آیند و پس از آن با مقداری چسب مخلوط می‌شوند.

سپس خمیر کاغذ به وجود آمده شکل داده شده و خشک می‌شود.

پس از طی این مراحل نوبت به تزئین و رنگ‌آمیزی اثر هنری به وجود آمده است که این کار با دقت و وسواس خاصی توسط هنرمندان زبردست انجام می‌شود.