به گزارش افکارنیوز، انفجار روز گذشته زمانی رخ داده که این فرد بنابر مقاصد نامشخص در حال به هم زدن چسب دوقلو با بنزین سوپر در داخل یک ظرف بزرگ با هم زن برقی بوده است.

شاهدان عینی چنین نقل می کنند که بعداز انفجار و تسری بنزین بر روی بدن صاحب تعویض روغنی وی آتش می گیرد و هنگام دور شدن از محل حادثه حریق بدن وی توسط حاضرین در محل خاموش شده و به بیمارستان انتقال می یابد.

باوجود اینکه آتش تمام بدن این شخص را فراگرفته بود گفته می شود ۲۰ درصد از بدن وی به صورت معجزه آسایی دچار سوختگی سطحی شده است.