به گزارش افکارنیوز، دکتر ابراهیم خدایی افزود: سال گذشته تاثیر نمره کتبی و نمره مصاحبه آزمون دکتری به طور مساوی و هر کدام ۵۰ درصد بود.

وی به دیگر تغییرات آزمون دکتری۹۳ اشاره و اضافه کرد: همچنین ضریب نمره زبان از دو به یک کاهش یافته است.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین آزمون دکتری به جای دو نوبت، امسال در یک نوبت صبح برگزار خواهد شد.

دکتر خدایی افزود: ثبت نام از داوطلبان آزمون دکتری۹۳ از۵ آذر آغاز شده است و تا ۱۱ آذر ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: آزمون دکتری۱۶اسفند در سراسر کشور برگزار خواهد شد.