به گزارشافکارنیوز،تغییرات مدیریتی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از چهارشنبه گذشته کلید خورد و مدیر آموزش و پرورش منطقه یک تهران تغییر کرد و خدابنده جایگزین رسولی شد.

امروز نیز مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران تغییر میکند و طالبزاده جایگزین مرتضایی میشود.