به گزارشافکارنیوز،رضا تقی‌پور فت: مدیریت پسماند نیازمند یک سری طرح‌های اساسی و سرمایه‌گذاری‌های کلان است. در دوره‌های گذشته تا حدودی این کار انجام شده است و طرح‌هایی ارایه شده ولی با توجه به محدودیتی که در پذیرش طرح‌ها و تامین اعتبارات لازم وجود داشته، کار به صورت کامل انجام نشده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز طرح‌هایی در برنامه پنج ساله دوم پیش‌بینی شده که امیدواریم منابع به شکلی باشد که تمامی این طرح‌ها تصویب شود. اگر این طرح‌های ارایه شده تصویب و اجرا شود می‌توان امیدوار بود زنجیره مدیریت پسماند تا حدود زیادی کامل شود.

آنچه که تا امروز در تهران اتفاق افتاده است طبیعتا یک زنجیره‌ی کامل و مجموعه‌ به هم پیوسته در خصوص مدیریت پسماند نبوده است

وی تاکید کرد: آنچه که تا امروز اتفاق افتاده است طبیعتا یک زنجیره‌ی کامل و مجموعه‌ به هم پیوسته در خصوص مدیریت پسماند نبوده است. یعنی میزان بازیافتی که امروز داریم و در مرحله‌ بعد از آن استفاده می‌کنیم مقدمه‌ی محدودی است از آنچه که باید اتفاق بیفتد و امیدواریم با افزایش سرمایه گذاری‌ها به مرور در حوزه تفکیک، بازیافت و استفاده از این منابع رشد لازم را بدست بیاوریم.

تقی‌پور با اشاره به بحث‌های فرهنگی و زمینه‌سازی اجتماعی در خصوص مدیریت پسماند شهری، گفت: محور دومی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد بحث‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی است. با توجه به این که تفکیک از مبدا نهادینه نشده است و ساختار کاملی بدست نیاورده است، الان در شهر انجام نمی‌شود و بر همین اساس باعثشده در بسیاری موارد بازیافت غیراقتصادی شود.

تقیپور ادامه داد: اگر بتوانیم دو مسئله سرمایهگذاری و فرهنگسازی را حل کنیم میتوانیم امیدوار باشیم تا حدود زیادی قضیه بازیافت و پسماند شهری بهبود پیدا میکند.