به گزارشافکارنیوز،دکترعلی‌اصغر نژاد فرید افزود: در حال حاضر سن ازدواج حدود ۲۶ سال است و در این محدوده سنی، فرقی نمی‌کند که سن دختر زیادتر باشد، یا پسر؛ چرا که تجربه این دسته از افراد کما بیش به یک میزان است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر جوانان تمایل دارند که خود همسرشان را انتخاب کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند کسی را به همسری برگزینند که کفایت شخصیتی مطلوبی داشته باشد. زمانی که سن دختر قدری بیشتر از پسر باشد، کفایت شخصیتی او بیشتر است و بهتر می‌تواند در زندگی مشارکت کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره ازدواج پسر با دختربزرگتر از خود، اظهار کرد: چنین ازدواج‌هایی معمولا به علت مصالحی انجام می‌شود و هدف اصلی آن تشکیل زندگی مشترک نیست. به عنوان نمونه برخی پسران به دنبال جایگزینی برای مادر خود هستند و یا علاقه‌ دارند که همسر آنان از نظر مالی نیز در زندگی بسیار مشارکت داشته باشد.

نژاد فرید در پایان درباره مقاومتهای عرفی در مقابل ازدواج پسران با دختران بزرگتر از خود، گفت: رضایت و پذیرش خانواده میتواند در ازدواج افراد موثر باشد. بخشی از سازگاری در زندگی مشترک مستلزم وجود رابطه مطلوب میان خانوادههاست؛ اما اگر ازدواج دختر و پسر برخلاف نظر خانوادهها باشد، ممکن است تنش و اختلاف در زندگی زوج جوان تشدید شود، بنابراین عاقلانهترین راه آن است که پیش از چنین ازدواجهایی، نظر خانوادهها را جلب کرد.