به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی گفت: طی سال‌های اخیر فشار زیادی از بابت داروهای ناباروری بر نیازمندان این داروها وارد می‌شد. بر این اساس اقداماتی صورت گرفته تا داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی گفت: در صورت پوشش بیمه‌ای، قیمت‌ داروهای ناباروری نصف خواهد شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: به مسئولان سازمان غذا و دارو تاکید کرده‌ام که اگر توانایی تامین اعتبارات مربوط به پوشش بیمه‌ای این داروها در سال‌های آینده را دارند، این اقدام را عملی کنند در غیر این صورت نباید برای یک ماه و دو ماه کاری نمایشی صورت گیرد.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: بیمه‌ها در پوشش بیمه‌ای داروها بسیار با وزارت بهداشت همراهی کرده‌اند.

وی در عین حال گفت: اطلاعات دقیقتر در مورد پوشش بیمهای داروهای ناباروری را از مسئولان سازمان غذا و دارو که زحمت این موضوع را کشیدهاند، پیگیر شوید.