به گزارشافکارنیوز،از صبح امروز سایت شهرداری تهران که تمامی اخبار رسمی شهرداری بر روی این خروجی قرار می‌گیرد دچار مشکل شده و صفحه آنها بالا نمی یاد.

دلیل بروز این مشکل هنوز مشخص نیست.