به گزارشافکارنیوز،این زمین لرزه ساعت ۱۳ و ۱۴ دقیقه و۵۶ ثانیه به ثبت رسیده است.

طول جغرافیایی ۵۷.۳۷ و عرض جغرافیایی ۳۱.۲۵ از دیگر مشخصات این زمین لرزه است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه تاکنون گزارشی دریافت نشده است.