به گزارشافکارنیوز،به مناسبت روز جهانی معلولان محمد گمار مددجویی از خانواده آسایشگاه خیریه کهر‌یزک در یک حرکت ورزشی نمادین در نظر دارد، پله های برج میلاد را فتح کند.

بنابر این گزارش، گمار مددجویی که از ناحیه ۲ پا و یک دست دارای معلولیت کامل است، مقصد دارد فقط با یک دست در مدت زمان کمتر از ۴۰ دقیقه یک هزار و ۸۶۶ پله برج میلاد را طی کند.

گفتنی است گمارمددجویی در روز جهانی معلولان ساعت ۱۰ صبح این حرکت نمادین را آغاز خواهد کرد.