به گزارش افکارنیوز، تاریخچه ثبت اختراع پله برقی ها به سال ۱۸۹۲ باز می گردد؛ و از آن تاریخ تاکنون طراحی آن ها تغییر چندانی نکرده است.

احتمال گیر کردن هر نوع لباس و بخش های مختلف بدن در قسمت پاگرد پله برقی ها که ورود و خروج از طریق آن صورت می گیرد بسیار زیاد است؛ خصوصا زمانی که پله های متحرک به زیر دستگاه می چرخند و از نظر ناپدید می شوند. در سال ها یاخیر حوادثزیادی در ارتباط با پله برقی ها رخ داده است.

از قطع شدن انگشت پای کودکی در سنگاپور گرفته، تا خفگی آشپزی آمریکایی که به دلیل گیر کردن یقه لباسش در فضای بین پله ها و پاگرد ورودی اتفاق افتاد.

حقیقت این است که پله برقی ها واقعا خطرناک هستند. برای مثال اگرچه تعداد پله برقی های نصب شده در آمریکا تنها ۱ درصد تعداد آسانسورهای این کشور است، اما ۹۵ درصد حوادثاین صنعت مربوط به پله برقی هاست.

با توجه به وقوع حوادثفراوان تجهیزات ایمنی مختلفی به پله برقی ها افزوده شده است که از جمله آن ها می توان به جاروبک های منحرف کننده(که برخی به غلط برای پاک کردن کفش های خود از آن استفاده می کنند).

دکمه توقف اضطراری، و آب پاش ها ی خودکار اشاره کرد. همچنین در بعضی از پله برقی ها اصلاحاتی در قسمت پاگرد ایجاد شده و سینی هایی برای جمع آوری مو، گردو خاک، آب و روغن؛ و جلوگیری از ورود آن ها به درون چرخ دنده های پله برقی اضافه شده است.

اگرچه همیشه جایگزینی برای پله برقی ها وجود دارد که همان استفاده از پله ها ی معمولی است ؛ اما سالانه ۱۲ هزار نفر در آمریکا بر اثر سقوط از پله جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد بالا و پایین رفتن در هر شکلی خطرات خاص خود را دارد.