به گزارش افکارنیوز، شرکت صنایع غذایی شانا واقع در استان البرز(کرج) در نظر دارد از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری نماید.

کد شغل
نام شغل
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
جنسیت
تعداد
سوابق کاری
HR۱
معاونت بازرگانی
مدیریت بازرگانی
لیسانس و بالاتر
آقا
۱
۵ سال سابقه مدیریت در زمینه فروش
HR۲
معاونت مالی
حسابداری
لیسانس و بالاتر
آقا / خانم
۱
۵ سال سابقه مدیریت در زمینه مالی
HR۳
مسئول تدارکات
مدیریت بازرگانی
لیسانس و بالاتر
آقا
۱
۲ سال سابقه مدیریت در زمینه خرید
HR۴
مدیر فروش شهرستان
مدیریت بازرگانی
لیسانس وبلاتر
آقا / خانم
۲
۵ سال سابقه مدیریت در زمینه فروش
HR۵
مدیر فروش زنجییره ای
مدیریت بازرگانی
لیسانس و بالاتر
آقا / خانم
۱
۲ سال سابقه فعالیت در زمینه فروش
HR۶
مسئول خزانه داری
حسابداری
لیسانس و بالاتر
آقا
۱
۲ سال سابقه و مسلط به نرم افزار همکاران سیستم
HR۷
مدیریت تولید
مهندسی صنایع
لیسانس و بالاتر
آقا
۱
۲ سال سابقه و مسلط به مباحثتجزیه و تحلیل وبرنامه ریزی تولید
HR۸
کارشناس حسابداری
حسابداری
لیسانس و بالاتر
آقا
۱
۲ سال سابقه و مسلط به نرم افزار همکاران سیستم
HR۹
راننده لیفتراک
-
دیپلم
آقا
۲
دارنده گواهینامه رانندگی لیفتراک
HR۱۰
نگهبان
-
دیپلم
آقا
۲
آشنا به کامپیوتر(ورد - اکسل)
HR۱۱
انباردار
-
دیپلم
آقا
۲
آشنا به کامپیوتر(ورد - اکسل)


اولویت جذب با ساکنین شهر کرج می باشد.
نام فایل رزومه ارسالی حتماً بنام کد شغل درخواستی باشد در غیر اینصورت رزومه ارسالی حذف خواهد شد.

رزومه ها فقط از طریق ایمیل پذیرفته خواهد شد.


ایمیل: stekhdam @ mail. com

شماره تماس: ۴-۰۲۶۳۴۳۲۸۷۴۱