به گزارش افکارنیوز، نخستین جشنواره مدارس غیر دولتی شهر تهران و صنایع وابسته طی روزهای هفتم تا دهم اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

بنا بر اعلام دبیرخانه اجرایی این جشنواره، با توجه به استقبال مدارس و موسسات آموزشی،کمک آموزشی و خدمات آموزشی، بررسی جهت افزایش فضای برگزاری نمایشگاه آغاز شده تا در صورت نیاز و در حد امکان با اختصاص سالن یا سالن های جدید، امکان حضور تعداد بیشتری از متقاضیان ایجاد شود.