به گزارش افکارنیوز، علی اکبر سیاری گفت: مصرف مواد محرک و روابط جنسی مخاطره آمیز و کنترل نشده در سیر تزایدی ایدز تاثیر دارند.

وی ادامه داد: ما نگران هر دو موضوع هستیم و مصرف مواد محرک چون وسعت بیشتری را در بر می گیرد و جامعه بیشتری را درتماس های جنسی مخاطره امیز درگیر می کند به این دلیل است که می گوییم مصرف این مواد باعثنگرانی ما می شود و نگرانی وزارت بهداشت هم از این بابت است که هر دو کمک کننده در ابتلا به ایدز هستند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت در مورد اینکه وزیر اعلام کرده بود وزارتخانه‌اش متولی ایدز نیست گفت: وزارت بهداشت متولی درمان ایدز است. این موضوع دو بحثدارد، علاوه بر درمان ایدز که برعهده وزارت بهداشت است بحثاجتماعی این بیماری هم مطرح است.

وی تصریح کرد: کسانی که به ایدز مبتلا می شوند به شغل و حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند و این موارد نیاز به اطلاع رسانی دارد و مسئول اطلاع رسانی آن تنها وزارت بهداشت نیست.

سیاری در مورد برنامه وزارت بهداشت برای کنترل مثلثمرگ در رابطه با انتقال ایدز گفت: وزارت بهداشت بر مثلثمرگ که شامل آرایشگاههای زنانه، باشگاههای بدنسازی و ماهواره است و باعثمصرف موادمحرک در جوانان می شود به صورت جدی برنامه هایی را دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد: به صورت مرتب به باشگاهها و آرایشگاهها آموزش می دهیم و بر کارشان نظارت می کنیم و بدون آموزش و نظارت، امکان ندارد که این کارها انجام شود. این اقدامات از قبل بوده و ادامه خواهد داشت به عنوان مثال تمام آرایشگران آموزش می بینند و راههای انتقال و پیشگیری ایدز را می آموزند تا ابزار یکبار مصرف و شخصی به مشتریان بدهند و رعایت نکات بهداشتی را داشته باشند. این آموزش ها از قبل بوده و اکنون بیشتر هم شده است.