به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در نشست با کارشناسان مدارس غیردولتی اظهار داشت: تشکیل این جلسات تزئینی نیست بلکه معنادار، ضروری و با ارزش است و موجب تقریب نگرش‌های من و شما می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت دکتر روحانی منادی امید، تدبیر و اعتدال است و طبیعی است که به تبع این پیام درآموزش و پرورش هم تغییراتی ایجاد شود، افزود: برنامه من مشارکت دادن کارشناسان در برنامه‌ها به عنوان مجریان اصلی هر تغییری است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید مجدد بر راهبرد ارتقاء کیفیت ادامه داد: از فرصت‌ها برای کیفیت بخشی در آموزش باید بهره ببریم در همین راستا برای نخستین بار توانسته‌ایم ۲۵۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۳ برای کیفیت بخشی پیش بینی کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک کنند آن را افزایش دهند.

وی با توضیح این که اتکا صرف به بودجه دولتی دیگر راهگشای آموزش و پرورش نیست، گفت: ما راهی جز توسعه مشارکت‌ها در آموزش و پرورش نداریم.

فانی با اشاره به این که مراد از توسعه مشارکت ها تنها بُعد مالی مشارکت نیست، افزود: این که معلم در مدیریت مدرسه نقش داشته باشد، اظهار نظر کند، در برنامه ریزی‌های مدرسه اش حاضر باشد جلوه هایی از گسترش مشارکت است.

وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از مدیرانی که مشارکت را تا جایی قبول دارند که بتوانند از اولیاءکمک مالی بگیرند، گفت: باید بستری فراهم شود تا زمینههای مغفول مانده مشارکت مانند اظهار نظر اولیاء در خصوص برنامه های فوق برنامه و مسائل تربیتی مدارس بهتر شود و سرمایه گذاران علاقمند به تاسیس مدرسه به کمک آموزش و پرورش بیایند.