به گزارش افکارنیوز، پژوهشگاه ابن سینا نیروی خدمات(آقا) و نگهبان(آقا) جهت همکاری در مرکز درمان ناباروری ابن سینا استخدام می نماید.

شرایط استخدام نیروی خدماتی:


۱ - آقا
۲ - ساکن شهر تهران
۳ - دارای سابقه کاری مرتبط

شرایط استخدام نیروی نگهبان:


۱ - آقا
۲ - ساکن شهر تهران
۳ - حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط
۴ - عدم سوء پیشینه و اعتیاد

فرم دعوت به همکاری