به گزارشافکارنیوز،متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح امروز در دادگاه کیفری استان حاضر شدند.

دور جدید رسیدگی به این پرونده از امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمد کشکولی برگزار خواهد شد.

قاضی کشکولی پیش از این در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها عنوان کرده بود که همه ۲۲ متهم پرونده باید در جلسه امروز حاضر باشند.

این در حالی است که افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران صبح امروز از علنی بودن دادگاه خبر داده است.