به گزارش افکارنیوز، یکی از کاربران Reddit با نام Tatsputin نقاشی هایی که بچه هایش برایش می کشند را به طرز زیبا و جالبی رنگ می کند. این پدر آمریکایی که به خاطر کارش، ۱۰ روز از هر ماه، در حال سفر است، نقاشی هایی که بچه هایش کشیده اند را با خودش می برد و در طول پرواز در هواپیما آنها را با مداد رنگی رنگ می کند و به نقاشی های بچگانه آنها سایه روشن و بُعد می دهد. وقتی به خانه برمی گردد بچه ها از دیدن نقاشی های نهایی هیجانزده می شوند.

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت بچه ها و پدرشان در این نقاشی ها دیدنی است و ظاهراً بچه ها این خلاقیت را از پدرشان به ارثبرده اند.

البته یک بار که او فراموش کرده بود مداد رنگی هایش را با خودش ببرد، تصمیم گرفت که با آیپد قدیمی اش نقاشی های بچه هایش را رنگ کند و نتیجه جالبی بدست آورد. دختر و پسرش از این خلاقیت جدید خیلی خوششان آمد.

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس

خلاقیت جالب پدر با نقاشی فرزندان +عکس