به گزارشافکارنیوز،دور جدید رسیدگی به پرونده اخلاس از بیمه ایران صبح امروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری و با حضور ۴ قاضی مستشار به صورت علنی آغاز شد.

در این جلسه تمام متهمان پرونده به همراه شاکیان و نماینده حقوقی آنها حضور دارند.

قاضی کشکولی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: احتمال دارد پرونده برخی از متهمان این پرونده که در دادسرا است به دادگاه ارسال شود و در این دادگاه به آنها رسیدگی می شود. ضمن اینکه متهمان نباید اسامی افرادی که اتهامات به انها مربوط نیست را در دادگاه اعلام کنند.

وی ادامه داد: دادگاه هر روز برای رسیدگی به پرونده تشکیل می شود.