به گزارش افکارنیوز، محققان می گویند " BMI " بالا و دور کمر بزرگ می تواند شما را کر کند و از نظر آنها زنانی که دچار مشکلات ناشی از " چاقی " هستند به مرور دچار کم " شنوایی " می شوند.

گفتنی است، آن دسته از زنانی که با کمک ورزش کردن وزنشان را متعادل نگه می دارند و " رژیم غذایی " صحیح و مطلوبی دارند کمتر در خطر کر شدن قرار دارند.

محققان می گویند زنان می توانند با گوش دادن به صدای یک مرد تشخیص دهند تا چه اندازه همسر مناسبی برای آنهاست حتی با گوش دادن به صدای ضبط شده نیز و به زبان های مختلف می توانند پی ببرند طرفشان تا چه حد در زندگی محکم است.

اگر هنوز اضافه وزن گوشهایتان را کر نکرده است می توانید به توانایی های خود در انتخاب یک "همسر" مناسب اطمینان داشته باشید.