به گزارشافکارنیوز،دادگاه اختلاس از بیمه ایران امروز برای رسیدگی به اتهامات ۱۸ متهم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در بخش ابتدایی این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ شروع شد به اتهامات آقای «ع - خ» و خانم: ع - ح» رسیدگی شد.

این متهمان که هر کدام به اتهام تحصیل مال نامشروع و پولشویی متهم شده‌اند در مواجهه با قاضی پرونده اتهامتشان را انکار کردند.

دادگاه اظهارات متهمان را استماع کرد اما در نهایت در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه به مدت یک ساعت اعلام تنفس کرد.

به این ترتیب دادگاه در راند اول یا همان نوبت صبح به پایان رسید.